สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT65

No Description

download pdf
6V
5Ah
กว้าง 47 ม.ม.
ยาว 70 ม.ม.
สูง 101 ม.ม.
น้ำหนัก 0.70 ก.ก.
ลังละ 20 ก้อน