สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT1213

No Description

download pdf
12V
1.3Ah
กว้าง 43 ม.ม.
ยาว 97 ม.ม.
สูง 52 ม.ม.
น้ำหนัก 0.50 ก.ก.
ลังละ 20 ก้อน