สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT12205

No Description

download pdf
12V
2.5Ah
กว้าง 35 ม.ม.
ยาว 178 ม.ม.
สูง 60 ม.ม.
น้ำหนัก 1.0 ก.ก.
ลังละ 20 ก้อน