สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT125

No Description

download pdf
12V
5Ah
กว้าง 70 ม.ม.
ยาว 90 ม.ม.
สูง 101 ม.ม.
น้ำหนัก 1.40 ก.ก.
ลังละ 10 ก้อน