สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT1275

No Description

download pdf
12V
7.5Ah
กว้าง 65 ม.ม.
ยาว 151 ม.ม.
สูง 95 ม.ม.
น้ำหนัก 2.10 ก.ก.
ลังละ 5 ก้อน