สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT1212

No Description

download pdf
12V
12Ah
กว้าง 98 ม.ม.
ยาว 151 ม.ม.
สูง 95 ม.ม.
น้ำหนัก 3.30 ก.ก.
ลังละ 4 ก้อน