สินค้า

  1. หน้าแรก
  2. สินค้า

แบตเตอรี่ 922BT1221

No Description

download pdf
12V
21Ah
กว้าง 77 ม.ม.
ยาว 181 ม.ม.
สูง 167 ม.ม.
น้ำหนัก 5.50 ก.ก.
ลังละ 3 ก้อน